نصب لینوکس مجازی

نصب لینوکس مجازی

ورود به دنیای آنالیز NGS با نصب لینوکس مجازی در ویندوز همیشه شنیدید که برای انجام آنالیزهای مربوط به NGS و خیلی از آنالیزهای حوزه بیوانفورماتیک نیاز به سیستم عامل لینوکس دارید. برای اغلب ما ایرانی‌ها که همیشه سیستم عامل…