مرجع آموزش تخصصی‌ترین آنالیزهای حوزه زیست‌شناسی و ژنتیک

دسته بندی آموزش‌ها

برخی نظرات دانشجویان دوره‌ها :

مقالات و مطالب آموزشی :

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

Easy databases

با توجه به اهمیت دیتابیس‌ها در آنالیز داده‌های NGS تصمیم

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

نحوه کار با نرم افزار 123VCF

نحوه استفاده از نرم افزار 123VCF; ابزاری برای فیلتر فایل‌های

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

عمق یک توالی‌یابی را چگونه محاسبه کنیم؟

در این ویدئو باهم یاد میگیریم با استفاده از فایل

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

نمونه تدریس از دوره Bulk RNA-Seq

قسمتی از تدریس دوره Bulk RNA-Seq در این ویدئو که