نتایج جستجو برای : قوانین

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات AD Bioinformatics هر خدمات دهنده‌ای موظف است برای تنظیم روابط با مخاطبانش، قواعدی را تعریف کند و این مقوله وقتی‌که خدمات در بستر فضای مجازی ارائه می‌شود، با توجه به موارد امنیتی که برای هر دو طرف…

mainFooter

قصه شروع ADBioinformatics؟ از ابتدای آغاز فعالیت، هدف اصلی ما آموزش تخصصی ترین آنالیزهای حوزه زیست شناسی به گونه ای ساده و قدم به قدم بوده است، تا هر فردی بدون ذره ای تجربه‌ی آنالیز هم بتواند این مهارت ها…