در Turitor ، ما معتقدیم که همه باید این فرصت را داشته باشند که از طریق فناوری پیشرفت کنند و مهارت های فردا را توسعه دهند. با ارزیابی ها ، مسیرهای یادگیری و دوره های نویسندگی توسط کارشناسان صنعت.

دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

#دوره های آموزشی دوره های ویژه

# نظرات مشتریان نظرات دانشجویان

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید

#اخبار خبرها و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

Easy databases

با توجه به اهمیت دیتابیس‌ها در آنالیز داده‌های NGS تصمیم

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

نحوه کار با نرم افزار 123VCF

نحوه استفاده از نرم افزار 123VCF; ابزاری برای فیلتر فایل‌های