# بهبود زندگی از طریق یادگیری هر زمان، هر جا یاد بگیرید. آینده خود را تسریع کنید.

ما معتقدیم که همه ظرفیت خلاق بودن را دارند. Eduzion مکانی است که در آن افراد پتانسیل های خود را توسعه می دهند.

دسته بندی های برتر موضوعات محبوب

#دوره های آموزشی دوره های ویژه

0 +
دوره ها و فیلم ها
0 +
مدرسان خبره
0 +
دانشجویان
0 +
کلاس تکمیل

# آزمایشی آنچه دانشجویان می گویند

#اخبار اخبار و رویدادها

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

Easy databases

با توجه به اهمیت دیتابیس‌ها در آنالیز داده‌های NGS تصمیم

https://adbioinformatics.net/author/miladad/

نحوه کار با نرم افزار 123VCF

نحوه استفاده از نرم افزار 123VCF; ابزاری برای فیلتر فایل‌های