Genomic Denovo Assembly

۵۰.۰۰۰تومان

توالی‌یابی اولیه از ژنوم هر جانداری یا میکروارگانیسمی همیشه برای بشر جذاب بوده است. در این دوره کوتاه با اساس Assemble کردن ژنوم فاژها که البته تا حدودی قابل تعمیم به دیگر میکروارگانیسم ها هم هست، آشنا میشیم و مسیر آنالیزش را با هم پیش میریم.

 

جهت شرکت در این دوره تنها نیاز است در وبسایت ما اکانت ایجاد کرده و با استفاده از شماره کارت موسسه محک یا استفاده از لینک کمک آنلاین که در زیر اطلاعات آنها آورده شده است اقدام نموده و حداقل 50 هزار تومان واریز نمایید و سپس تصویر واریز کمک خود را به همراه نام اکانت خود در وبسایت ما، به واتس آپ ما به شماره 09363270533 ارسال نمایید. در اسرع وقت دسترسی شما به دوره برقرار میشود.

لینک کمک آنلاین موسسه محک

شماره کارت موسسه محک:

 

جلسه اول این دوره آماده شده است و جلسه دوم و آخر این دوره نیز تا دو روز دیگر آپلود میشود.

دسته:

توضیحات

توالی‌یابی اولیه از ژنوم هر جانداری یا میکروارگانیسمی همیشه برای بشر جذاب بوده است. در این دوره کوتاه با اساس Assemble کردن ژنوم فاژها که البته تا حدودی قابل تعمیم به دیگر میکروارگانیسم ها هم هست، آشنا میشیم و مسیر آنالیزش را با هم پیش میریم.

 

جهت شرکت در این دوره تنها نیاز است در وبسایت ما اکانت ایجاد کرده و با استفاده از شماره کارت موسسه محک یا استفاده از لینک کمک آنلاین که در زیر اطلاعات آنها آورده شده است اقدام نموده و حداقل 50 هزار تومان واریز نمایید و سپس تصویر واریز کمک خود را به همراه نام اکانت خود در وبسایت ما، به واتس آپ ما به شماره 09363270533 ارسال نمایید. در اسرع وقت دسترسی شما به دوره برقرار میشود.

لینک کمک آنلاین موسسه محک

شماره کارت موسسه محک:

 

جلسه اول این دوره آماده شده است و جلسه دوم و آخر این دوره نیز تا دو روز دیگر آپلود میشود.