وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1,500,000 تومان

دوره‌گزارش نویسی‌بالینی(بخش ۳)

در بخش سوم پکیج جامع آنالیز WES، بعدازاینکه عامل یا عوامل بیماری یا یافته‌های قابل گزارش را در دیتای بیمار پیدا کردیم، یاد میگیریم که چگونه در قالب جواب به پزشک بیمار یا در قالب مقاله Case Report به مجامع علمی آن نتایج را گزارش کنیم. در این بخش از پکیج به گایدلاین های گزارش دهی در بخش مولکولی آزمایشگاه هم به‌طور مفصل در کنار گایدلاین های گزارش‌دهی اختصاصی WES می‌پردازیم.

مطابق تمام دوره‌های ما، در ویدئوهای این پکیج، میلاد عیدی، مرحله‌به‌مرحله تمام زیروبم آنالیز WES را به شما نشان می‌دهد و تمام اتفاقات غیرمنتظره‌ای که در انجام آنالیزها ممکن است برای شما رخ دهد را سعی می‌کند توضیح دهد.

شاید به این موارد نیز علاقمند باشید